MahaTransco Mumbai Bharti 2023 | महापारेषण मुंबई भरती २०२३

MahaTransco

MahaTransco Mumbai Bharti 2023 MahaTransco Mumbai Bharti 2023 : महापारेषण मुंबई यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “टंकलेखक , विद्युत सहाय्यक” पदांसाठी एकूण ०३ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑफलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २६ डिसेंबर २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे … Read more

MahaTransco Aurangabad Bharti | महापारेषण औरंगाबाद भरती

MahaTransco

MahaTransco Aurangabad Bharti MahaTransco Aurangabad Bharti : महापारेषण यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “शिकाऊ उमेदवार” पदांसाठी एकूण ९० जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०६ डिसेंबर २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी अर्ज करणे अपॆशीत आहे. … Read more

MahaTransco Recruitment 2023 | महापारेषण भरती २०२३

MahaTransco

MahaTransco Recruitment 2023 MahaTransco Recruitment 2023 : महापारेषण विभाग यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “विविध” पदांसाठी एकूण २५४१ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० डिसेंबर २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी अर्ज करणे अपॆशीत आहे. … Read more

MahaTransco Mega Bharti 2023 | महापारेषण महाभरती

MahaTransco

MahaTransco Mega Bharti 2023 MahaTransco Mega Bharti 2023 : महापारेषण यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “रिक्त” पदांसाठी एकूण ५९८ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २४ ऑक्टोबर २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी अर्ज करणे अपॆशीत … Read more

MahaTransco Wardha Bharti | महापारेषण वर्धा भरती

MahaTransco

MahaTransco Wardha Bharti MahaTransco Wardha Bharti : महापारेषण वर्धा यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “शिकाऊ उमेदवार” पदांसाठी एकूण १९ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०४ ऑक्टोबर २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी अर्ज करणे अपॆशीत … Read more

MahaTransco Pune Bharti | महापारेषण पुणे भरती

MahaTransco

MahaTransco Pune Bharti MahaTransco Pune Bharti : महापारेषण पुणे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “शिकाऊ उमेदवार” पदांसाठी एकूण १० जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०३ ऑक्टोबर २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी अर्ज करणे अपॆशीत … Read more

Mahatransco Bharti 2023 | महापारेषण भरती

MahaTransco

Mahatransco Bharti 2023 Mahatransco Bharti 2023 : महापारेषण विभाग यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “विजतंत्री” पदांसाठी एकूण १३७ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०४ सप्टेंबर २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी अर्ज करणे अपॆशीत आहे. या … Read more

MahaTransco Karad Bharti | महापारेषण कराड अंतर्गत भरती सुरु

MahaTransco

MahaTransco Karad Bharti MahaTransco Karad Bharti : महापारेषण कराड यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “वीजतंत्री” पदांसाठी एकूण ४६ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०३ ऑगस्ट २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी अर्ज करणे अपॆशीत आहे. … Read more

MahaTransco Pune Bharti 2023 | महापारेषण पुणे येथे भरती सुरु

MahaTransco

MahaTransco Pune Bharti 2023 MahaTransco Pune Bharti 2023 : महापारेषण पुणे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “वीजतंत्री” पदांसाठी एकूण १० जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी अर्ज करणे … Read more

MahaTransco Sangli Bharti 2023 | महापारेषण सांगली येथे भरती सुरु

MahaTransco

MahaTransco Sangli Bharti 2023 MahaTransco Sangli Bharti 2023 : महापारेषण सांगली यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “वीजतंत्री” पदांसाठी एकूण ३२ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०३ ऑगस्ट २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी अर्ज करणे … Read more