Maha Food Bharti 2023 , ३४५ जागांसाठी अन्न नागरी पुरवठा विभाग महाराष्ट्र शासन भरती

Maha Food Bharti 2023 Maha Food Bharti 2023 : अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “पुरवठा निरीक्षक , उच्चस्तर लिपिक” पदांसाठी एकूण ३४५ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२३ अशी … Read more

Maharashtra Security Mumbai Bharti | महाराष्ट्र राज्य महामंडळ सुरक्षा मुंबई भरती

Government of Maharashtra

Maharashtra Security Mumbai Bharti Maharashtra Security Mumbai Bharti : महाराष्ट्र राज्य महामंडळ सुरक्षा यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “संगणक तंत्रज्ञ” पदांसाठी एकूण ०१ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २२ सप्टेंबर २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी … Read more

Maharashtra Maritime Board Mumbai Bharti | महाराष्ट्र सागरी मंडळ मुंबई भरती

Maharashtra Maritime Board Mumbai Bharti Maharashtra Maritime Board Mumbai Bharti : महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “बंदर अधिकारी” पदांसाठी एकूण ०१ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २७ सप्टेंबर २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे … Read more

DTP Maharashtra Peon Bharti | महाराष्ट्र शासन नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग भरती

Government of Maharashtra

DTP Maharashtra Peon Bharti DTP Maharashtra Peon Bharti : महाराष्ट्र शासन नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “शिपाई” पदांसाठी एकूण १२५ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख लवकरच कळवण्यात येईल. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी … Read more

MSLSA Recruitment 2023 | महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण भरती

Government of Maharashtra

MSLSA Recruitment 2023 MSLSA Recruitment 2023 : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “विविध” पदांसाठी एकूण १६ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑफलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०६ सप्टेंबर २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी अर्ज करणे … Read more

MSRLM Wardha Bharti 2023 | महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान भरती

MSRLM Wardha Bharti 2023 MSRLM Wardha Bharti 2023 : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “विविध” पदांसाठी एकूण ०९ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑफलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० ऑगस्ट २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी … Read more

Shivaji University Kolhapur Recruitment | शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर अंतर्गत शिक्षक पदासाठी भरती सुरु

Shivaji University Kolhapur Recruitment Shivaji University Kolhapur Recruitment : शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “शिक्षक” पदांसाठी एकूण ०६ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑफलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १८ ऑगस्ट २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे आधी अर्ज … Read more

Maharashtra Nagar Parishad Recruitment | महाराष्ट्र नगर परिषद येथे १७८२ जागांसाठी भरती सुरु

Government of Maharashtra

Maharashtra Nagar Parishad Recruitment Maharashtra Nagar Parishad Recruitment : राज्य शासनाच्या नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “विविध” पदांसाठी एकूण १७८२ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २० ऑगस्ट २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे … Read more

Eklavya Model Residential School Bharti | एकलव्य मॉडेल स्थानिक शाळा येथे महाभरती सुरु

Eklavya Model Residential School Bharti Eklavya Model Residential School Bharti : एकलव्य मॉडेल स्थानिक शाळा यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “विविध” पदांसाठी एकूण ४०६२ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या … Read more

Maharashtra Nagar Parishad Mega Bharti | महाराष्ट्र नगर परिषद येथे महाभरती सुरु

Government of Maharashtra

Maharashtra Nagar Parishad Mega Bharti Maharashtra Nagar Parishad Mega Bharti : महाराष्ट्र नगर परिषद यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार “विविध” पदांसाठी एकूण १७८२ जागांसाठी अर्ज मागवले जात आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने या जाहिरातीसाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २० ऑगस्ट २०२३ अशी आहे. सर्व इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी या तारखे … Read more